Display: visual, text

Klinická farmakologie a farmacie

klinickafarmakologie.cz [current version]

Recenzovaný neimpaktovaný časopis obsahující kazuistiky, zprávy ze sjezdů, varia určené nejen farmakologům. Součástí článků anglické abstrakty. Plné texty dostupné od roku 2003.

Publisher: Solen

1