Display: visual, text

Česká internistická společnost : Česká lékařská společnost JEP

vnitrnilekarstvi.cz/cis/ [current version]

Stránky obsahují informace o společnosti, akcích, koncepci vnitřního lékařství a doporučené postupy.

Publisher: Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně. Česká internistická společnost

Interní medicína pro praxi

internimedicina.cz [current version]

Recenzovaných neimpaktovaných časopis zaměřený na interní medicínu obsahující přehledové články, sdělení z praxe, mezioborové přehledy, rady a testy. Součástí článků anglické abstrakty.

Publisher: Solen

1