Display: visual, text

Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s.

vzlu.cz [current version]

Informace o výzkumu, vývoji a testování v oblasti letectví a kosmonautiky. Součástí časopisy Letecký zpravodaj (Czech Aerospace Proceedings) a Transfer a brožura 85 let ve službách letectví.

Publisher: Výzkumný a zkušební letecký ústav

1