Display: visual, text

Demagogie.cz : diskuse o klamných argumentacích

www.demagogie.cz [current version]

Diskuze o problematice demagogie a propagandy v českých médiích.

Publisher: Plus design & marketing

Licence: CC BY-SA 3.0 CZ
1