Display: visual, text

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky

www.mzv.cz/jnp/ [current version]

Webovská prezentace Ministerstva zahraničních věcí, poskytující aktuální informace o ministerstvu, cestách do zahraničí, diplomatických misích, úřadech a Českých centrech v zahraničí, diplomatické akademii aj.

Publisher: Ministerstvo zahraničních věcí

1