Display: visual, text

Katedra matematiky a deskriptivní geometrie

mdg.vsb.cz [current version]

Informace o katedře, zaměstnancích a výuce. Součástí zajímavé studijní materiály týkající se matematiky.

Publisher: Vysoká škola báňská - TU. Katedra matematiky a deskriptivní geometrie

1