Display: visual, text

Katedra aplikované matematiky

www.am.vsb.cz [current version]

Informace o katedře, zaměstnancích, studiu, výzkumu a seminářích. Součástí studijní materiály a abstrakty odborných publikací.

Publisher: Vysoká škola báňská - TU. Katedra aplikované matematiky

1