Display: visual, text

Ústav matematiky a statistiky : Přírodovědecká fakulta MU

math.muni.cz [current version]

Informace o ústavu, studiu, vědě a výzkumu. Součástí zajímavé studijní materiály z oboru matematiky.

Publisher: Masarykova univerzita. Přírodovědecká fakulta. Ústav matematiky a statistiky

1