Display: visual, text

Konzervativní klub : Občanské sdružení na podporu svobodné společnosti

konzervativniklub.cz [current version]

Občanské sdružení vzniklé na podporu svobodné společnosti. Sdružuje jednotlivce, rodiny a organizace, kterým jsou blízké tradiční křesťanské hodnoty civilizace a kteří chtějí přispívat k jejich ochraně a rozvoji

Publisher: Konzervativní klub

1