Display: visual, text

Česká neurologická společnost ČLS JEP

www.czech-neuro.cz [current version]

Informace o společnosti, kongresech, symposiích, klinických seminářích, kontinuálním vzdělávání a cenách společnosti. Součástí doporučené postupy.

Publisher: Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně. Česká neurologická společnost

1