Display: visual, text

Transparency International : Česká republika

www.transparency.cz [current version]

Stránky nevládní neziskové organizace Transpararency International - Česká republika (TIC), jejímž posláním je mapovat stav korupce v ČR a svou činností aktivně přispívat k jejímu omezování. Publikace, výsledky průzkumů, projekty, poradna, tiskové zprávy

Publisher: Transparency International - Česká republika

1