Display: visual, text

Atom info

atominfo.cz [current version]

Nezávislý informačně-analytický portál o využití jaderné energie.

Publisher: Pr-Aspekt International

Česká nukleární společnost

www.csvts.cz/cns/ [current version]

Informace a zpravodajství z oboru jaderné energetiky a oblasti mírového využívání jaderné energie. Obsahuje zpravodaje ČNS a infoWIN

Publisher: Česká nukleární společnost

Energyweb

www.simopt.cz/energyweb [current version]

Webová encyklopedie přináší základní přehled témat z oblasti energetiky a energie

Publisher: Simopt multimedia

Licence: CC BY-NC-ND 3.0

Správa úložišť radioaktivních odpadů : SÚRAO

surao.cz [current version]

Stránky obsahují profilové informace o správě úložišť radioaktivních odpadů a dále informace o metodice budování a popisu úložišť a o jaderné energii.

Publisher: Správa úložišť radioaktivních odpadů

Státní úřad pro jadernou bezpečnost

www.sujb.cz [current version]

SÚJB vykonává státní správu a dozor při využívání jaderné energie a ionizujícího záření, v oblasti radiační ochrany a v oblasti jaderné, chemické a biologické ochrany

Publisher: Státní úřad pro jadernou bezpečnost

1