Display: visual, text

ProInflow : časopis pro informační vědy

journals.phil.muni.cz/proinflow/ [current version]

Odborný recenzovaný časopis, který se zaměřuje na oblast informačních věd

Publisher: Masarykova univerzita. Kabinet informačních studií a knihovnictví

Licence: CC BY 3.0 CZ
1