Display: visual, text

Botanický ústav AV ČR, v.v.i.

www.ibot.cas.cz [current version]

Stránky vědecká instituce zabývající se výzkumem vegetace na úrovni organismů, populací, společenstev a ekosystémů. Součástí jsou informace o Průhonickém parku a fotogalerie

Publisher: Akademie věd ČR. Botanický ústav

Botanický ústav AV ČR v.v.i. : vědecké pracoviště Třeboň

www.butbn.cas.cz [current version]

Informace o činnosti ústavu, výsledky výzkumu v oblasti algologie a ekologie. Součástí je sbírka vodních a mokřadních rostlin, databáze klonálního růstu rostlin střední Evropy a cévnatých rostlin v západním Himaláji

Publisher: Akademie věd ČR. Botanický ústav

Česká algologická společnost

www.czechphycology.cz [current version]

Informace o společnosti, jejích členech, akcích. Společnost vydává časopis Fottea.

Publisher: Česká algologická společnost

Fottea : a journal of the Czech Phycological Society

www.fottea.cz [current version]

Časopis obsahuje vědecké články v angličtině týkající se ekologie, fyziologie, biochemie, buněčné biologie, molekulární biologie, systematiky a využití řas. Plné texty jsou dostupné od roku 2001.

Publisher: Česká algologická společnost

Virtuální algologické praktikum

botany.natur.cuni.cz/algo/praktika/index.html [current version]

Obrazová dokumentace k předmětu Algologie I. a II. na Přírodovědecké fakultě UK. Slouží jako učební pomůcka, menu tvoří taxonomie řas a sinic, v každé kategorii zástupci identifikované latinským názvem a fotkou.

Publisher: Univerzita Karlova

1