Display: visual, text

Konference Systémové přístupy

ksa.vse.cz/veda/systemovepristupy/ [current version]

Stránky konference zaměřené na systémové myšlení. Informace o jednotlivých ročnících, programech. Součástí sborník z konference.

Publisher: Vysoká škola ekonomická. Katedra systémové analýzy

Licence: CC BY-NC-SA 4.0
1