Display: visual, text

420People

www.420people.org [current version]

Český taneční soubor s mezinárodní působností. Informace o členech a repertoáru.

Publisher: 420People

Cena Jarmily Jeřábkové : Festival Nové Evropy

www.cjj.ecn.cz [current version]

Stránky mezinárodní festival současného tance a tanečního divadla spojený s choreografickou soutěží pro původní taneční tvorbu. Součástí životopisné údaje tanečnice, choreografky a pedagožky Jarmily Leřábkové.

Publisher: Konzervatoř Duncan centre

Scénický tanec : komunikační prostor pro scénické umění

www.scenicky-tanec.cz [current version]

Stránky sdružení "my", jehož cílem je vytváření podmínek pro podporu současného neprofesionálního scénického tance. Informace o sdružení, dalších skupinách zaměřených na scénický tanec, o jeho vlivu na vývoj dítěte, přehlídkách a festivalech.

Publisher: My - sdružení pro taneční a pohybové divadlo

1