Display: visual, text

Jičín - město pohádky

www.pohadka.cz [current version]

Stránky tradičního kulturního festivalu zaměřeného na děti. Náplní festivalu jsou tvůrčí dílny, divadelní představní, hudební koncerty, výstavy, soutěže a další akce.

Publisher: Nadační fond Jičín – město pohádky

Pohádky pro děti.cz

pohadkyprodeti.cz [current version]

Webové stránky věnované filmové pohádkové tvorbě zachycené na diafilmech a vývoji pohádek z hlediska lidové slovesnosti i kinematografie. Součástí je galerie vybraných zdigitalizovaných pohádek na diafilmech

Publisher: Boris

Licence: CC BY-NC-ND 3.0

Pohádky pro společné čtení : projekt na podporu rodinného čtení a vyprávění

www.spolecnecteni.com [current version]

Stránky projektu na podporu čtenářství, zaměřené především na děti se specifickými poruchami učení. Obsahuje ukázky pohádek, přehled akcí a informace a články o projektu.

Publisher: Vorlíčková, Alena

Www.pohadky.org : server plný pohádek pro malé i velké

pohadky.org [current version]

Pohádky a pověsti přeložené z němčiny od bratří Grimmů a dalších autorů, vybrané pohádky také v mluvené verzi.

Publisher: Janečková, Jitka

1