Display: visual, text

Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů : SYPO

www.projektsypo.cz [current version]

Projekt zaměřený na vytvoření uceleného systému celoživotního profesního rozvoje učitelů a ředitelů podle jejich individuálních potřeb. Informace o projektu, webinářích, součástí metodické kabinety, online škola a blog.

Publisher: Národní pedagogický institut České republiky

Licence: CC BY 4.0
1