Display: visual, text

ICOM Česká republika

icom-czech.mini.icom.museum/ [current version]

Stránky Mezinárodní rady muzeí ICOM. Cílem národních výborů ICOM je podporovat muzea a muzejní pracovníky při jejich vědecké práci, v péči o sbírky, při zvyšování vědecké kvalifikace.

Publisher: Mezinárodní rada muzeí. Český výbor

1