Display: visual, text

Český kuličkový svaz

kulicky.com [current version]

Stránky svazu, který mimo jiné pomáhá rozvoji kuličkového sportu v ČR a pořádá kuličkové turnaje. Součástí stránek je historie kuliček, termíny turnajů, výsledkové listiny a další

Publisher: Český kuličkový svaz

Katedra tělesné výchovy FF UK Praha

ktv.ff.cuni.cz [current version]

Stránky Katedry tělesné výchovy FF UK. Informace o sportovních kurzech a sportovištích.

Publisher: Univerzita Karlova

Kuličkový klub Spanker

kulicky.eu [current version]

Stránky svazu, který sdružuje kuličkové oddíly v ČR a pořádá vlastní turnaje. Součástí stránek je historie kuliček, pravidla, statistiky, informace o turnajích a další

Publisher: Fojtík, Zbyněk

Licence: CC BY-ND 3.0 CZ

Žonglérův slabikář

zonglovani.info [current version]

Stránky o žonglování. Obsahují popisy jednotlivých technik, seznam žonglérů a kalendář akcí. Součástí stránek jsou i videa a animace.

Publisher: Kletečka, Petr

1