Display: visual, text

Katedra antropologie a genetiky člověka

www.natur.cuni.cz/biologie/antropologie [current version]

Webová stránka Katedry antropologie a genetiky člověka na Přírodovědecké fakultě UK obsahuje informace katedře a lidech, kteří na ní působí a o výzkumech, kterým se katedra věnuje. Kromě toho obsahuje také informace pro studenty a uchazeče o studium.

Publisher: Univerzita Karlova

1