Display: visual, text

Děti v dopravě

www.detivdoprave.cz/ [current version]

Stránky projektu zaměřeného na výchovu a vzdělávání dětí. Informace o tom, chránit děti před dopravními nehodami, jak je vychovávat a vzdělávat v oblasti dopravy. Součástí stránek metodický a didaktický materiál pro pedagogy.

Publisher: Centrum dopravního výzkumu

Dopravní VaV centrum (CDV PLUS)

www.cdvplus.cz [current version]

Stránky projektu zaměřeného na vytvoření výzkumné infrastruktury (technické vybavení a know-how) určené k výzkumu dopravních aplikovaných věd a dopravního sektoru. Na stránkách dokumentace k projektu, výzkumné programy, fotodokumentace. Projekt byl koncem roku 2014 ukončen.

Publisher: Centrum dopravního výzkumu

1