Display: visual, text

American & British Studies Annual

absa.upce.cz/index.php/absa [current version]

Odborný recenzovaný časopis s otevřeným přístupem v angličtině zaměřený na americká a britská kulturní studia.

Publisher: Univerzita Pardubice

Licence: CC BY-NC 4.0
1