Display: visual, text

Aerobicmania.cz

aerobicmania.cz [current version]

Aerobicmania je elektronický zdroj publikující informace o aerobiku, taneční choreografii, zdravé výživě a všem co s těmito tématy souvisí

Publisher: Horáčková, Jitka

European federation of adapted physical activity

eufapa.upol.cz [current version]

Evropská organizace zabývající se podporou pohybových aktivit tělesně postižených

Publisher: Evropská federace aplikovaných pohybových aktivit

European journal of adapted physical activity

www.eufapa.upol.cz/index.php/european-journal-of-apa/home.html [current version]

Mezinárodní, mezioborový časopis v angličtině zabývající se pohybovými aktivitami tělesně postižených

Publisher: Evropská federace aplikovaných pohybových aktivit

Studia Sportiva

journals.muni.cz/studiasportiva [current version]

Stránky odborného časopisu tematicky zaměřeného na nejnovější poznatky z výzkumu a vývoje v kinantropologii a příbuzných oborech, jako jsou např. společenské vědy, kineziologie. Archiv jednotlivých čísel od r. 2008, starší vydání obsahují pouze obsahy a abstrakta článků, novější vydání mají plné texty.

Publisher: Masarykova univerzita

Licence: CC BY-NC-ND 4.0
1