Display: visual, text

Československá psychologie : časopis pro psychologickou teorii a praxi

cspsych.psu.cas.cz [current version]

Časopis přináší výsledky výzkumů a experimentů na našich psychologických pracovištích. Je určen psychologům, lékařům, vychovatelům a studujícím

Publisher: Akademie věd ČR. Psychologický ústav

Institut výzkumu dětí, mládeže a rodiny : psychologické výzkumné pracoviště Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity

ivdmr.fss.muni.cz [current version]

Výzkumné pracoviště se zaměřuje na dlouhodobý výzkum dětí a jejich rodin, a to zejména na oblasti vývoje osobnostní struktury a dynamiky, zdravotní, osobnostní a sociální rizika vývoje, prevence a intervence, vztahu k sobě a k druhým, osobní, sociální a občanské identity

Publisher: Institut výzkumu dětí, mládeže a rodiny

1