Display: visual, text

Algoritmy a datové struktury

homen.vsb.cz/~kol70/algoritmy/ [current version]

Výuková skripta vysvětlují začátečníkům problematiku vytváření algoritmů, ale také seznamují začátečníky i mírně pokročilé se zápisem algoritmů formou programů v Delphi

Publisher: Krček, Břetislav; Kolomazník, Ivan

Institute for theoretical computer science : Pilsen branch

dimatia.fav.zcu.cz/dm/iti/ [current version]

Informace o projektu a jeho partnerech, směrech výzkumu a technického zajištění Institutu. Součástí je seznam spoluorganizovaných nebo relevantních setkání a konferencí. Informace jsou k dispozici v českém i anglickém jazyce

Publisher: Západočeská univerzita. Fakulta aplikovaných věd. Institut teoretické informatiky

Licence: CC BY-NC-ND 3.0

Institut teoretické informatiky

iti.mff.cuni.cz [current version]

Institut se zabývá metodami, algoritmy a strukturami teoretické informatiky a jejich aplikace v informačních technologiích. Stránky obsahují seznam pracovníků institutu, partnery a aktuality. Součástí je přístup k plným textům vydaných publikací.

Publisher: Univerzita Karlova. Institut teoretické informatiky

Intelligent data analysis research lab : IDA

ida.felk.cvut.cz [current version]

Stránky výzkumné skupiny zaměřené na vytváření algoritmů pro efektivní data mining a zdokonalení extrakce relativních dat. Informace o projektech, členové, vydané články, aktuality.

Publisher: IDA

Korespondenční seminář z programování MFF UK

ksp.mff.cuni.cz [current version]

Stránky obsahují úlohy z oblasti algoritmů, logiky, programování a všeobecné informatiky

Publisher: Univerzita Karlova. Katedra aplikované matematiky

Licence: CC BY-NC-SA 3.0 CZ
1