Display: visual, text

Česká rada dětí a mládeže

www.crdm.cz [current version]

Informace o radě, která podporuje mimoškolní výchovu a činnost svých členů, součástí publikace a časopis Archa.

Publisher: Česká rada dětí a mládeže

Informační centrum pro mládež

icm.cz [current version]

Informace o možnostech kreativního trávení času pro mladé. Vzdělávání, práce, cestování, kultura, zdraví

Publisher: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Národní institut dětí a mládeže

Pionýr

pionyr.cz [current version]

Stránky sdružení zabývajícího se volnočasovými aktivitami a výchovou dětí a mládeže. Informace o sdružení, jeho historii, aktivitách a krajských organizacích.

Publisher: Pionýr

RADAMBUK - Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje

www.radambuk.cz [current version]

Stránky rady, která podporuje zájmy dětí a mládeže ve snaze napomáhat všestrannému rozvoji mladých lidí po stránce duchovní, duševní, tělesné a sociální. Informace o radě a akcích.

Publisher: RADAMBUK

Salesiáni Dona Boska

sdb.cz [current version]

Informace o Salesiánech Dona Boska, řeholní společnosti, která se věnuje výchově mládeže

Publisher: Salesiánská provincie Praha

Sdružení přátel Jaroslava Foglara

www.spjf.cz [current version]

Stránky občanského sdružení jehož posláním je práce s dětmi a mládeží a sběratelsko-badatelská činnost v rámci odkazu J. Foglara (alias Jestřába). Obsahuje popis činností, informace o J. Foglarovi.

Publisher: Sdružení přátel Jaroslava Foglara

1