Display: visual, text

Kladruby : oficiální webová prezentace kláštera

www.klaster-kladruby.cz [current version]

Stránky bývalého benediktinského kláštera. Informují o prohlídkových trasách, kulturních akcích nebo dalších památkách v okolí.

Publisher: Národní památkový ústav. Územní památková správa v Českých Budějovicích

Klášter Broumov : Česká republika

www.klaster-broumov.cz [current version]

Stránky benediktínského kláštera v Broumově. Informují o historii, turistických prohlídkách či vzdělávacích a kulturních akcích v klášteře.

Publisher: Benediktinské opatství sv. Václava v Broumově

Plasy : oficiální webová prezentace kláštera

www.klaster-plasy.eu [current version]

Stránky cisterciáckého kláštera zařazeného mezi národní kulturní památky. Informace o prohlídkových trasách, historii kláštera nebo přehled kulturních akcí.

Publisher: Národní památkový ústav. Územní památková správa v Českých Budějovicích

Sázava : oficiální webová prezentace kláštera

www.klaster-sazava.cz [current version]

Oficiální webové stránky kláštera Sázava obsahují kromě provozních informací i turistické zajímavosti a příspěvky o dějinách místa.

Publisher: Národní památkový ústav. Územní památková správa v Praze

Zlatá Koruna : oficiální webová prezentace kláštera

www.klaster-zlatakoruna.eu [current version]

Stránky cisterciáckého kláštera zařazeného mezi národní kulturní památky. Informace o historii kláštera, prohlídkových trasách, zajímavosti a kulturní program.

Publisher: Národní památkový ústav. Územní památková správa v Českých Budějovicích

1