Display: visual, text

Asociace výzkumných organizací : AVO

avo.cz [current version]

Informace o asociaci, seznam programů podpory výzkumu a vývoje, postup při účtování dotací a nákladů, relevantní legislativní předpisy

Publisher: Asociace výzkumných organizací

Národní účetní rada : NUR

nur.cz [current version]

Nezávislá odborná instituce, která se podílí na tvorbě legislativy a souvisejících norem se zaměřením na oblast účetnictví, českých účetních standardů a dalších souvisejících metodik

Publisher: Národní účetní rada

1