Display: visual, text

ATeam

ateam.zcu.cz [current version]

ATeam při Fakultě strojní ZČU v Plzni provádí výzkum a nabízí činnosti pro průmyslovou sféru v oblasti materiálového inženýrství. Součástí plné texty odborných článků a příspěvků na konferencích.

Publisher: Západočeská univerzita. Katedra materiálu a strojírenské metalurgie

MM Science Journal

www.mmscience.eu [current version]

Odborný recenzovaný časopis zaměřený na strojírenství. Plné texty od roku 2008, nyní vychází již jen v elektronické podobě.

Publisher: MM publishing

1