Display: visual, text

Humanistická strana : nenásilí - lidská práva - jaderné odzbrojení

humanistickastrana.cz [current version]

Informace o programu, kandidátech, návrzích a názorech strany. Obsahuje přehled pořádaných kampaní.

Publisher: Humanistická strana

Licence: CC BY 3.0

Klub angažovaných nestraníků : KAN

www.kan.cz [current version]

Stránky politického hnutí občanů hlásící se k ideálům svobody, demokracie, humanity a prosperity. Zdroj obsahuje stanovy, program, dokumenty hnutí

Publisher: Klub angažovaných nestraníků

KohoVolit.eu

kohovolit.eu [current version]

Česko-slovenský nekomerční projekt poskytující informace o aktivitě zvoleného kandidáta v Evropském parlamentu a dále jsou k dispozici dvě kalkulačky ověřující názorovou shodu s kandidáty.

Publisher: KohoVolit.eu

Licence: CC BY 3.0

Konzervativní strana

konzervativnistrana.cz [current version]

Pravicová politická strana hlásící se k odkazu západní křesťanské civilizace. Obsahuje program, stanoviska, názory, dokumenty strany.

Publisher: Konzervativní strana

Licence: CC BY-NC-ND 3.0 CZ

Křesťanská a demokratická unie - Čs. strana lidová : KDU-ČSL

kducsl.cz [current version]

Politická strana prosazující křesťanské a konzervativní hodnoty v politickém životě společnosti a státu. Součástí zdroje je volební program, stanovy a dokumenty strany.

Publisher: KDU-ČSL

TOP 09

top09.cz [current version]

Konzervativní politická strana vycházející z tradic křesťansko-židovské evropské kultury. Obsahuje program, obor působnosti, dokumenty strany

Publisher: TOP 09

1