Display: visual, text

Lesnický Slavín

www.lesnickyslavin.cz [current version]

Průvodce oblast Lesnického Slavína nacházející se severně od Brna. Popisy lesních cest, památníky, turistické zajímavosti, přehled akcí.

Publisher: Hruška, Miroslav

Licence: CC BY-SA 4.0

Národní památník hrdinů Heydrichiády

www.pamatnik-heydrichiady.cz [current version]

Informace o válečném památníku, historii jeho vzniku, uskutečněných akcích. Součástí popis událostí, ke kterým došlo v pravoslavném chrámu sv. Cyrila a Metoděje po útoku na Reinharda Heydricha v r. 1942.

Publisher: Pražská pravoslavná eparchie

Památník Josefa Lady a jeho dcery Aleny Hrusice

hrusice.muzeumompv.cz [current version]

Památník sídlí v domě využívaném Ladovou rodinou. Expozice je složená z ilustrací a výtvarných prací Josefa Lady. Návštěvnické informace a informace o památníku.

Publisher: Oblastní muzeum Praha-východ

Památník Terezín

www.pamatnik-terezin.cz [current version]

Webovská prezentace Památníku Terezín, jehož posláním je uchovávat památku obětí rasové a politické perzekuce v letech nacistické okupace a rozvíjet muzejní, výzkumnou a vzdělávací činnost

Publisher: Památník Terezín

1