Display: visual, text

Péče o válečné hroby

www.valecnehroby.army.cz [current version]

Stránky Odboru pro válečné veterány MO věnované válečným hrobům a péči o ně nejen na území ČR, ale i na území jiných států, zahrnuje evidenci válečných hrobů, aktuality, fotogalerii.

Publisher: Ministerstvo obrany

Spolek pro vojenská pietní místa

www.vets.estranky.cz [current version]

Cílem internetového zdroje je poskytnout informace o misích novodobých válečných veteránů, regionální vojenské historii a to nejen na Kolínsku, hlavní snahou je pak zmapování vojenských pietních míst v České republice

Publisher: Spolek pro vojenská pietní místa

Živá paměť

zivapamet.cz [current version]

Webové stránky obecně prospěšné společnosti Živá paměť, jejímž cílem je pečovat o společné vzpomínkové dědictví osob pronásledovaných během 2. světové války

Publisher: Živá paměť

1