Zobrazení: vizuální, textové

Crypto-world

crypto-world.info [aktuální verze]

Crypto-World je oficiální informační sešit Kryptologické sekce Jednoty českých matematiků a fyziků (GCUCMP). Obsahuje články zabývající se kryptologií a informační bezpečností

Vydavatel: Vondruška, Pavel

Elektronická archivace

digiarchiv.eu [aktuální verze]

Stránky obsahují zprávu z projektu s názvem Dlouhodobé uchovávání elektronických dokumentů se zaručeným elektronickým podpisem. Z tohoto hlediska je nahlíženo na životní cyklus elektronických dokumentů, důvěryhodnost elektronických dokumentů v archivu a otázka nákladů při vytváření archivu.

Vydavatel: Central European Advisory Group

1