Zobrazení: vizuální, textové

Crypto-world

crypto-world.info [aktuální verze]

Crypto-World je oficiální informační sešit Kryptologické sekce Jednoty českých matematiků a fyziků (GCUCMP). Obsahuje články zabývající se kryptologií a informační bezpečností

Vydavatel: Vondruška, Pavel

1