Zobrazení: vizuální, textové

Konference asfaltové vozovky : AV'...

www.asfaltove-vozovky.cz [aktuální verze]

Stránky konference určené odborné silnišářské veřejnosti. Tematicky se konference zaměřuje na strategie v oblasti asfaltových vozovek, nové práce v oblasti výzkumu, zkoušení a provádění asfaltových vozovek. Součástí program, informace o pořadateli, archiv.

Vydavatel: Sdružení pro výstavbu silnic Praha

Sdružení pro výstavbu silnic Praha

sdruzeni-silnice.cz [aktuální verze]

Informace o sdružení, Konferenci asfaltové vozovky a odborných akcích. Součástí zpravodaj Silnice mosty.

Vydavatel: Sdružení pro výstavbu silnic Praha

Silnice Železnice

www.silnice-zeleznice.cz [aktuální verze]

Odborný časopis se zaměřením na odborné a technické informace, související s rozvojem dopravní infrastruktury v České republice a na Slovensku. Plné texty dostupné od roku 2006.

Vydavatel: Konstrukce Media

1