Zobrazení: vizuální, textové

Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové

svkhk.cz [aktuální verze]

Informace o knihovně (struktura knihovny, výroční zprávy, projekty), metodika pro knihovny z oblasti informační výchovy, seznam knihoven v regionu. Součástí je informační zpravodaj Občasník X vycházející 3x ročně od roku 2007

Vydavatel: Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové

U nás : knihovnicko-informační zpravodaj Královéhradeckého kraje

unas.svkhk.cz [aktuální verze]

Aktuality a události z českého knihovnictví nejen v rámci Královehradeckého kraje. Plné texty dostupné od roku 1999.

Vydavatel: Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové

1