Display: visual, text

ReferNet Česká republika

www.refernet.cz [current version]

Stránky sítě ReferNet, jejímž cílem je shromažďování, výměna a šíření informací z oblasti odborného vzdělávání a rozvoj lidských zdrojů. Informace o konsorciu, odborném vzdělávání u nás a v Evropě.

Publisher: Národní vzdělávací fond

Licence: CC BY 3.0 CZ
1