Zobrazení: vizuální, textové

Ředitelství silnic a dálnic ČR

rsd.cz [aktuální verze]

Stránky státní příspěvkové organizace zřízené Ministerstvem dopravy ČR, jež vykonává vlastnická práva státu k nemovitostem tvořícím dálnice a silnice I. třídy, zabezpečuje jejich správu, údržbu, opravy, výstavbu a modernizaci.

Vydavatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR

1