Zobrazení: vizuální, textové

Informace o pracovních podmínkách : IPP

www.kolektivnismlouvy.cz [aktuální verze]

Portál sledující pracovní a mzdové podmínky u zaměstnavatelů v České republice. Cílem je mapovat a analyzovat obsah kolektivního vyjednávání v České republice a poskytovat přehled o trendech kolektivního vyjednávání.

Vydavatel: Trexima

Odborový svaz pracovníků vědy a výzkumu

www.ospvv.cz [aktuální verze]

Web sdružení zaměstnanců vědeckých a výzkumných pracovišť. Informace o organizační struktuře, pořádaných akcích, publikovány základní dokumenty.

Vydavatel: Odborový svaz pracovníků vědy a výzkumu

1