Zobrazení: vizuální, textové

Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o.s.

spmpcr.cz [aktuální verze]

Sdružení pro podporu lidí s mentálním a kombinovaným postižením, jejich rodin a dalších odborníků. Informace o sdružení, projektech a aktuálním dění. Součástí publikace.

Vydavatel: Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR

1