Zobrazení: vizuální, textové

Acta Universitatis Carolinae Iuridica

karolinum.cz/casopis/auc-iuridica/aktualni-cislo [aktuální verze]

Webové stránky hlavního časopisu Právnické fakulty UK. Vychází od roku 1954, patří tak mezi tradiční právnické časopisy teoretického zaměření. Časopis přináší delší studie i kratší články o jakýchkoli relevantních otázkách v právní teorii i mezinárodním, evropském a vnitrostátním právu. AUCI také publikuje materiály vztahující se k aktuálním otázkám legislativy.

Vydavatel: Univerzita Karlova

Law Portal : studentský magazín o právu

www.lawportal.cz [aktuální verze]

Studentský online magazín zabývající se právem, právní teorií a různými typy práva.

Vydavatel: Loučka, Martin

Ratio Publica

www.iurium.cz/ratio/ratio-publica-cz [aktuální verze]

Oborově zaměřené recenzované periodikum, které publikuje původní vědecké texty zejména z analytické právní a politické filosofie, právní etiky a ústavní teorie.

Vydavatel: Nugis Finem

1