Zobrazení: vizuální, textové

Asociace strojních inženýrů ČR, Praha

asicr.cz [aktuální verze]

Webové stránky zaměřené na rozvoj a zvýšení úrovně strojního inženýrství v ČR. Součuásti informace o asociaci, stanovy, program, semináře. Vystaven je Bulletin vycházející 3x ročně, výběrově zveřejněny plné texty.

Vydavatel: Asociace strojních inženýrů ČR

Česká asociace pro hydrauliku a pneumatiku : CAHP

www.cahp.cz [aktuální verze]

Sránky asociace zaměřující se na technickou podporu a zprostředkování informací domácím výrobcům hydrauliky a pneumatiky. Součástí organizační struktura a stanovy, připravované a konané akce.

Vydavatel: Česká strojnická společnost

Česká slévárenská společnost

ceskaslevarenska.cz [aktuální verze]

Stránky České slévárenské společnosti, neziskové organizace, zastupující společné zájmy v oblasti slévárenství a souvisejících oborech. Na stránkách informace o historii a současnosti, vydané publikace, stanovy. Součástí je periodikum Slévárenské listy.

Vydavatel: Česká slévárenská společnost

Česká strojnická společnost : ČSS

www.strojnicka-spolecnost.cz [aktuální verze]

Stránky společnosti združující strojní inženýry a techniky, zajímající se o strojírenství a příbuzné obory. Informace o společnosti, jejích členech, aktuálním dění.

Vydavatel: Česká strojnická společnost

Konstrukce : odborný časopis pro stavebnictví a strojírenství

www.konstrukce.cz [aktuální verze]

Odborný časopis o českém a slovenském pozemním stavebnictví. Informace o nejnovějších trendech v oboru stavebnictví v širších technických a ekonomických souvislostech. Dostupné též v tištěné podobě. Plné texty dostupné od září 2008.

Vydavatel: Konstrukce Media

MM průmyslové spektrum

www.mmspektrum.com [aktuální verze]

Technický měsíčník specializovaný na strojírenství. Přináší zejména informace o současných domácích i světových trendech v jednotlivých odvětvích oboru s důrazem na výrobu a praxi.

Vydavatel: MM publishing

MM Science Journal

www.mmscience.eu [aktuální verze]

Odborný recenzovaný časopis zaměřený na strojírenství. Plné texty od roku 2008, nyní vychází již jen v elektronické podobě.

Vydavatel: MM publishing

The Peerian Journal

peerianjournal.com/index.php/tpj/ [aktuální verze]

Recenzovaný vědecký mezinárodní časopis s otevřeným přístupem v angličtině, který publikuje původní výzkum v multidisciplinárních oblastech studia.

Vydavatel: Peerian Journals Publishing

1