Zobrazení: vizuální, textové

Bioprospect

bts.vscht.cz/?q=node/16 [aktuální verze]

Stránky vědeckého časopisu Biotechnologické společnosti zaměřeného na aktuální problémy a nové poznatky v oblasti biotechnologie.

Vydavatel: Biotechnologická společnost

E+M Ekonomie a Management

www.ekonomie-management.cz [aktuální verze]

Stránky vědeckého časopisu publikujícího původní recenzované vědecké práce v oblasti ekonomie, podnikové ekonomiky, financí, managementu, informačního managementu, marketingu a obchodu.

Vydavatel: Technická univerzita v Liberci. Ekonomická fakulta

Licence: CC BY-NC 4.0

Filosofický časopis

filcasop.flu.cas.cz [aktuální verze]

Filosofický časopis se věnuje filosofickým otázkám, které si člověk klade ve vztahu ke světu i k druhým lidem. V tomto zkoumání je časopis otevřen všem filosofickým směrům. Koncipován je jako národní akademické periodikum. Časopis nabízí původní studie, kvalifikované recenze, informace ze života filosofické obce i rozhovory s významnými současnými filosofy. Vzhledem k rozmanitosti názorů, jež se na jeho stránkách objevují, dává prostor také zasvěceným diskusím a odborným polemikám. Filosofický časopis je nejstarším českým časopisem věnujícím se filosofickým disciplínám. Vychází nepřetržitě od roku 1953 a po celou dobu své existence je spjat s Akademií věd.

Vydavatel: Akademie věd ČR. Filosofický ústav

Licence: CC BY 4.0

Folia Biologica : Specialized biological journal

fb.cuni.cz [aktuální verze]

Webové stránky prestižního vědeckého časopisu zaměřeného na buněčnou a molekulární biologii a na medicínu.

Vydavatel: Univerzita Karlova. 1. Lékařská fakulta.

Forenzní vědy, právo, kriminalistika

www.vsfs.cz/?id=2505-forenzni-vedy-pravo-kri... [aktuální verze]

Stránky vědeckého recenzovaného časopisu, který obsahuje studie a analýzy z oblasti právní teorie a jednotlivých oborů soukromého a veřejného práva, kriminalistiky, vybraných forenzních vědních oborů a bezpečnostních věd.

Vydavatel: Vysoká škola finanční a správní

Licence: CC BY-NC-ND 4.0

Fottea : a journal of the Czech Phycological Society

www.fottea.cz [aktuální verze]

Časopis obsahuje vědecké články v angličtině týkající se ekologie, fyziologie, biochemie, buněčné biologie, molekulární biologie, systematiky a využití řas. Plné texty jsou dostupné od roku 2001.

Vydavatel: Česká algologická společnost

1