Zobrazení: vizuální, textové

Civil Engineering Journal

ojs.cvut.cz/ojs/index.php/cej/index [aktuální verze]

Recenzovaný vědecký časopis v angličtině přináší články z různých oblastí stavebního inženýrství a představuje nejnovější pokroky ve výzkumu a vývoji. Časopis dále informuje o významných akcích na vysokých školách, odborných zkušenostech, strojírenských výstavách a veletrzích.

Vydavatel: ČVUT. Fakulta stavební

Licence: CC BY 4.0

Czech Journal of Civil Engineering

cjce.cz/ [aktuální verze]

Stránky časopisu, kde jsou zveřejněny příspěvky výzkumných pracovníků, akademiků a doktorandů. Tematicky je periodikum zaměřeno na stavební inženýrství - architekturu, stavebnictví, geodezii, kartografii aj.

Vydavatel: Czech Journal of Civil Engineering

Licence: CC BY-NC-ND 4.0

Informace Českého svazu stavebních inženýrů Ostrava

www.fast.vsb.cz/cssi/ [aktuální verze]

Stavební časopis pro odborníky a odbornou veřejnost

Vydavatel: Vysoká škola báňská - TU. Fakulta stavební

1