Zobrazení: vizuální, textové

Informační centrum České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě : IC ČKAIT

www.ice-ckait.cz [aktuální verze]

Informační centrum zpřístupňuje technické, ekonomické a makroekonomické informace ze stavebních a příbuzných oborů z domova i zahraničí. Součástí praktické příručky Statika a Tepelná technika.

Vydavatel: Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Informační centrum

1