Zobrazení: vizuální, textové

Rozvojové středisko

www.czechaid.cz [aktuální verze]

Rozvojové středisko je podpůrným odborným pracovištěm Ministerstva zahraničních věcí ČR (MZV) v oblasti koordinace zahraniční rozvojové spolupráce ČR

Vydavatel: Rozvojové středisko

1