Zobrazení: vizuální, textové

Old maps online : sites

help.oldmapsonline.org [aktuální verze]

Stránky projektu, který se věnuje digitalizaci a online zpřístupnění historických map. Informace o metodice skenování map, vytváření příslušných metadat, online zpřístupňování a vyhledávání v kolekci elektronických map. Součástí je návod na instalaci v rámci projektu vytvořeného softwaru IIPImage JPEG2000 pro zpřístupnění map. Veškeré informace jsou v anglickém jazyce

Vydavatel: Moravská zemská knihovna

Webarchiv : vývoj centralizovaného rozhraní pro vytěžování velkých dat z webových archivů

webarchiv.cz/vyvoj/ [aktuální verze]

Cílem projektu je aplikovaný výzkum a experimentální vývoj systému pro identifikaci, správu a zpracování širokého spektra dat českého webového archivu. Stránky obsahují informace o projektu, harmonogram a dokumenty.

Vydavatel: Národní knihovna ČR

Licence: CC BY-NC-ND 4.0
1