Zobrazení: vizuální, textové

E-zdroje : informace přímo na vašem monitoru

e-zdroje.vsb.cz [aktuální verze]

Aktuality a trendy z oblasti otevřeného přístupu k informacím (open access) a elektronických informačních zdrojů

Vydavatel: Vysoká škola báňská - TU

Licence: CC BY-NC-ND 3.0 CZ
1