Zobrazení: vizuální, textové

Česko-německý fond budoucnosti : kancelář pro oběti nacismu

cron.cz [aktuální verze]

Informace pro oběti nacistického bezpráví o vyřizování žádostí o finanční náhradu

Vydavatel: Česko-německý fond budoucnosti

Licence: CC BY-NC-ND 3.0

Český svaz bojovníků za svobodu Lidice

csbslidice.cz [aktuální verze]

Webové stránky organizace zahrnují informace o svazu a jeho aktivitách, o pietních akcích, vzpomínky a příběhy členů svazu v rubrice Přeživší vzpomínají.

Vydavatel: Český svaz bojovníků za svobodu. Okresní výbor Lidice

Licence: CC BY-NC 4.0
1